Ապրանքի վերադարձ

Ապրանքի վերադարձ

Ծանոթացեք ապրանքի վերադարձի պայմաններին

Ապրանքի վերադարձ

Վաճառված ապրանքները ենթակա են վերադարձի համաձայն “Սպառողների շահերի պաշտպանության” ՀՀ օրենքի։

Վերադարձի ենթակա են մեզ մոտ գնված բոլոր ապրանքները, եթե՝

  • ապրանքը չի օգտագործվել,
  • պահպանված են դրա ապրանքատեսքը, սպառողական հատկությունները, ապրանքային պիտակները,
  • առկա է վաճառված ապրանքի հետ սպառողին տրված ապրանքային կամ դրամարկղային չեկը:

Սպառողն իրավունք ունի վերադարձնել պատշաճ որակի ոչ պարենային ապրանքը տասնչորս օրվա ընթացքում` չհաշված գնման օրը: Վերադարձը կատարում է մեր գրասենյակում, նախօրոք տեղեկացնելով օպերատորին: Առաքման գումարը վերադարձի ենթակա չէ:

Գանձված գումարը վերադարձվում է վճարված եղանակին համապատասխան: Բանկային քարտին միջոցների ստացման ժամկետը կախված է էմիտենտ-բանկի պայմաններից: